Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej o wyborze ławników


OGŁOSZENIE
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
OGŁASZA NABÓR NA ŁAWNIKÓW
 
INFORMUJĘ, ŻE DO DNIA
 
30 Czerwca 2015 r.
 
MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 – 2019
 
DO SĄDU REJONOWEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ
– 25 ŁAWNIKÓW,
 
DO SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
-    4 ŁAWNIKÓW.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gmin podmioty wymienione w art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 , poz.133)
 
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA WARUNKI
ART. 158 W. WYM. USTAWY.
 
Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławników określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011r. (Dz. U. z 2011, Nr 121 poz. 693)
 
Karty zgłoszenia można odebrać  nieodpłatnie w Biurze Obsługi Interesantów  -  parter , pokój nr 9  lub  w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Ks. Skargi 7, I – piętro, pokój 11
Dostępne są również na stronie internetowej www.naklo.pl   
 
 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                      Jan  Światłowski

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (3 czerwca 2015)
Opublikował: Józefa Jankowiak (3 czerwca 2015, 09:31:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823