Projekty uchwał na L /2018 sesję Rady Miejskiej.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (206kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018,
pobierz projekt uchwały (273kB) pdf

przyznania w roku  2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,
pobierz projekt uchwały (222kB) pdf

ustalenia na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem i w miejscu sprzedaży,
pobierz projekt uchwały (205kB) pdf

zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
pobierz projekt uchwały (208kB) pdf

rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (203kB) pdf

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (202kB) pdf

rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej,
pobierz projekt uchwały (203kB) pdf

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/485/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (958kB) pdf

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (201kB) pdf

Lokalny Program Rewitalizacji pobierz załącznik (4934kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (214kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (213kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (213kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (213kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (212kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (214kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Paterek,
pobierz projekt uchwały (207kB) pdf

wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (212kB) pdf

nabycia w drodze darowizny nieruchomości, położonych w miejscowości Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf

zbycia nieruchomości położonej w obrębie Paterek, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (197kB) pdf

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (214kB) pdf

odrzucenia w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w Bydgoszczy dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli,
pobierz projekt uchwały (216kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
pobierz projekt uchwały (226kB) pdf

utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią, 
pobierz projekt uchwały (409kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr VI/53/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 roku,
pobierz projekt uchwały (196kB) pdf

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
pobierz projekt uchwały (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (25 czerwca 2018)
Opublikował: Monika Rzeszut (25 czerwca 2018, 09:07:18)

Ostatnia zmiana: Monika Rzeszut (27 czerwca 2018, 15:10:02)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 410