Projekty uchwał na XLVI /2018 sesję Rady Miejskiej.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (203kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018,
pobierz projekt uchwały (231kB) pdf

przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,
pobierz projekt uchwały (197kB) pdf

podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze,
pobierz projekt uchwały (310kB) pdf

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Kcyńskiej i Osiedla Sobieskiego w Paterku,
pobierz projekt uchwały (1708kB) pdf

zniesienia formy ochrony z użytku ekologicznego na terenie Potulic, działka nr 3143/6 w obszarze Gminy Naklo nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (528kB) pdf

zniesienia formy ochrony z 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, będących pomnikami przyrody przy ul. Hallera na terenie Gminy Nakło nad Notecią
pobierz projekt uchwały (339kB) pdf

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (279kB) pdf

określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nakło nad Notecią w ramach Programu
EKOPIEC 2018,
pobierz projekt uchwały (632kB) pdf

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Minikowo,
pobierz projekt uchwały (4027kB) pdf

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (3129kB) pdf

komunalizacji nieruchomości położonej w obrębie Suchary,
pobierz projekt uchwały (203kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr IV/48/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2015 r.,
pobierz projekt uchwały (193kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XV/256/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 października 2015r.,
pobierz projekt uchwały (194kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XII/216/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2011r.,
pobierz projekt uchwały (196kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XLVI/930/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2014r.,
pobierz projekt uchwały (196kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr V1/94/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 lutego 2015r.,
pobierz projekt uchwały (195kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XLIII/613/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 2009r.,
pobierz projekt uchwały (198kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XXV/522/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r.,
pobierz projekt uchwały (194kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr LI/980/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014r.,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

uchylenia uchwały Nr XLIV/624/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2009r.,
pobierz projekt uchwały (197kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XXVIII/564/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016r.,
pobierz projekt uchwały (196kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XVI/ 141/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2007r.,
pobierz projekt uchwały (195kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr IV/50/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2015r.,
pobierz projekt uchwały (192kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XXX/589/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r.,
pobierz projekt uchwały (196kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XXII/472/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016r.,
pobierz projekt uchwały (199kB) pdf

uchylenia Uchwały Nr XLVIII/939/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2014r.,
pobierz projekt uchwały (193kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (214kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (210kB) pdf

szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,
pobierz projekt uchwały (323kB) pdf

odrzucenia w całości stanowiska NSZZ „Solidarność” w Nakle nad Notecią dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli,
pobierz projekt uchwały (206kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli,
pobierz projekt uchwały (212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (27 marca 2018)
Opublikował: Monika Rzeszut (27 marca 2018, 09:21:40)

Ostatnia zmiana: Monika Rzeszut (27 marca 2018, 14:24:52)
Zmieniono: dodanie projektu uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454