Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i trybu pracy oraz składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (195kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017,
pobierz projekt uchwały (248kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Nakło nad Notecią wniosku o dofinansowanie projektu pt. „ Rodzina-jesteśmy dla siebie” do realizacji w ramach Osi priorytetowej 9.  Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania  9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
pobierz projekt uchwały (119kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica,
pobierz projekt uchwały (3484kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Paterek, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (202kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
pobierz projekt uchwały (366kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 szt. drzewa gatunku buk zwyczajny, będącego pomnikiem przyrody w kompleksie pałacowym w Sucharach na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (334kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, będącego pomnikiem przyrody w kompleksie pałacowym w Lubaszczu na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (372kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela wchodzącego w skład Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin,
pobierz projekt uchwały (197kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (282kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (281kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu Szkół w Potulicach,
pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli,
pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
pobierz projekt uchwały (217kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (205kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 4 w Nakle nad Notecią w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Paterku im. Jana Pawła II, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Paterku i Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Paterku w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Paterku,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Dzieci Potulic w Potulicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Dzieci Potulic w Potulicach,
pobierz projekt uchwały (208kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie,
pobierz projekt uchwały (207kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Przyjaciół Przyrody w Występie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Występie i Gimnazjum Nr 6 w Występie w Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody w Występie,
pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (28 sierpnia 2017)
Opublikował: Józefa Jankowiak (28 sierpnia 2017, 15:39:20)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (29 sierpnia 2017, 15:01:24)
Zmieniono: załącznik plan

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 597