Projekty uchwal na XXIII sesje Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2016 r.

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło n.Not. na lata 2016-2027,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2016,
pobierz projekt uchwały (232kB) pdf
projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wezwania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy  sp.  z o.o. do  usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/263/2015 z dnia 22 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Mrotecką,Mickiewicza a ciekiem Kolczatka  w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Długa, Potulicka i Rudki,
pobierz projekt uchwały (615kB) pdf
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Kcyńskiej i Osiedla Sobieskiego w Paterku,
pobierz projekt uchwały (595kB) pdf
projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (PDF - duży rozmiar pliku)
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ,
pobierz projekt uchwały (185kB) pdf
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (3505kB) pdf
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (705kB) pdf
projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie  Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (788kB) pdf
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobierz projekt uchwały (175kB) pdf
projekt uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
pobierz projekt uchwały (98kB) pdf
załącznik do uchwały: pobierz (660kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów,
pobierz projekt uchwały (181kB) pdf
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów  oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (182kB) pdf
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (181kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w miejscowości  Karnowo, obręb Karnowo,
pobierz projekt uchwały (181kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (183kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, położonych w miejscowości Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (180kB) pdf
projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/253/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 października 2015r.,
pobierz projekt uchwały (183kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (24 czerwca 2016)
Opublikował: Józefa Jankowiak (24 czerwca 2016, 13:15:28)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (28 czerwca 2016, 14:22:33)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 571