Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał  na XXI sesję Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2016r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2016.
pobierz projekt uchwały (225kB) pdf
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części centrum miasta Nakła nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (939kB) pdf
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobierz projekt uchwały (179kB) pdf
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nakło  nad Notecią na lata 2012-2016"
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (192kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (192kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Nakle n.Not.
pobierz projekt uchwały (182kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nakło n.Not.,
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf
projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n.Not. oraz przesłania go Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem uzgodnienia.
pobierz projekt uchwały (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (22 kwietnia 2016)
Opublikował: Józefa Jankowiak (22 kwietnia 2016, 12:38:01)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (22 kwietnia 2016, 14:26:20)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 491