Projekty uchwał RM na XVIII sesję w dniu 28 stycznia 2016 r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 r.
pobierz projekt uchwały (220kB) pdf

projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,
pobierz projekt uchwały (177kB) pdf

projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Panu Zbigniewowi Boczanowi Dyrektorowi Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (46kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości,
pobierz projekt uchwały (74kB) pdf

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (108kB) pdf

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (110kB) pdf

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów podczas rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (125kB) pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (201kB) pdf

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nakło nad Notecią celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego,
pobierz projekt uchwały (265kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego,
pobierz projekt uchwały (176kB) pdf

projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania,
pobierz projekt uchwały (361kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości położonej we wsi Karnówko,
pobierz projekt uchwały (183kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gorzeń na nieruchomość położoną w obrębie Lubaszcz,
pobierz projekt uchwały (180kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym,
pobierz projekt uchwały (194kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w miejscowości Ślesin, obręb Ślesin,
pobierz projekt uchwały (182kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (187kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (187kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (187kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (187kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (192kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (193kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (193kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (192kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (192kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jankowiak Józefa (21 stycznia 2016)
Opublikował: Józefa Jankowiak (21 stycznia 2016, 10:14:53)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (26 stycznia 2016, 10:43:45)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 792