Projektu uchwał RM na XVII sesję w dniu 29 grudnia 2015r.

Projektu uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej ( dnia 29 grudnia 2015r).

Plan pracy Rady Miejskiej na  2016 rok:
pobierz (110kB) pdf
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
pobierz projekt uchwały (192kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2015.
pobierz projekt uchwały (227kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na 2015r,
Pobierz uchwałę (288kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
pobierz projekt uchwały (201kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków  komunikacji elektronicznej,
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok  wraz z Preliminarzem Wydatków,
pobierz projekt uchwały (396kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty,
pobierz projekt uchwały (173kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w miejscowości Ślesin, obręb Ślesin,
pobierz projekt uchwały (179kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Nakle nad Notecią, przy ul. Łącznej 2.
pobierz projekt uchwały (181kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  na nieruchomości położonej w miejscowości Rozwarzyn.
pobierz projekt uchwały (821kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do procedury zmiany granic miasta Nakło nad Notecią  i przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami.
pobierz projekt uchwały (432kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne  nabycie prawa własności nieruchomości
gruntowej położonej  w obrębie Suchary.
pobierz projekt uchwały (19kB) zip
metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (21 grudnia 2015)
Opublikował: Józefa Jankowiak (21 grudnia 2015, 11:44:17)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (22 grudnia 2015, 12:28:12)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 574