Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej

Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej (29 grudnia 2011 r.)

 • projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not. na rok 2011
  pobierz (113kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011
  pobierz (198kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
  pobierz (103kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka
  pobierz (113kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
  pobierz (73kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów samorządów mieszkańców osiedli z tytułu pełnionych przez nich funkcji
  pobierz (73kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Paterku, na osiedlu Sobieskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  pobierz (82kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejętą przez Powiat Nakielski nieruchomość, położoną w miejscowości Występ
  pobierz (72kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy
  pobierz (62kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Preliminarzem Wydatków na 2012 rok
  pobierz (1173kB) pdf
 • projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości: Olszewka, Lubaszcz, Potulice, Paterek, Ślesin
  pobierz (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: UMiG (22 grudnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (22 grudnia 2011, 14:22:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2658