Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej (24 listopada 2011 r.)
  • projekt uchwały Rady Miejskiej (103kB) pdf w sprawie warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią
  • projekt uchwały Rady Miejskiej (286kB) pdf w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz inymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
  • projekt uchwały Rady Miejskiej (143kB) pdf w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

metryczka


Wytworzył: UMiG (17 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (17 listopada 2011, 12:29:38)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Haberski (18 listopada 2011, 14:11:48)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2898