projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej.

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej (28 marzec 2013r)

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2013.
pobierz projekt uchwały (109kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (105kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
pobierz projekt uchwały (878kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów Statutów Samorządów Mieszkańców miasta Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (179kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej na 2013 rok"
pobierz projekt uchwały (172kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/561/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
pobierz projekt uchwały (175kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (178kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Polichno,
pobierz projekt uchwały (174kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Potulice,
pobierz projekt uchwały (182kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (181kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Występ
pobierz projekt uchwały (182kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Paterek
pobierz projekt uchwały (183kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (189kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (187kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (184kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.Not. umowy dzierżawy.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Nakle n.Not. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego  uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza MiG w Nakle n.Not.
pobierz (236kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (25 marca 2013)
Opublikował: Józefa Jankowiak (25 marca 2013, 09:32:57)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (25 marca 2013, 13:53:03)
Zmieniono: zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1685