Projekty uchwał na XXIX sesje Rady Miejskiej

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not. na rok 2013
pobierz projekt (110kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
pobierz projekt (166kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Statutu Sołectwa Lubaszcz
pobierz projekt (183kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicom w Paterku
pobierz projekt (822kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią
pobierz projekt (278kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o ustalenie urzędowej nazwy osady Gostusza na terenie gminy Nakło nad Notecią
pobierz projekt (260kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
pobierz projekt (712kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz projekt (205kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
pobierz projekt (256kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego po wschodniej stronie ulicy Dworcowej w Ślesinie
pobierz projekt (512kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego pomiędzy ulicami: Nakielską, Długą i Kazińską a projektowaną obwodnicą w miejscowości Ślesin
pobierz projekt (577kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego pomiędzy ulicami Szubińską i Łąkową w Paterku, 
pobierz projekt (890kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią dzielnicy przemysłowej w Paterku
pobierz projekt (484kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią w rejonie obwodnicy pomiędzy ulicami Karnowską i Nową oraz po wschodniej stronie ulicy Nowej
pobierz projekt (545kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (177kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (184kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (183kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (185kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (187kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (187kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (185kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (188kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (183kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (187kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (184kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (186kB) pdf

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy,
pobierz projekt (183kB) pdf

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/230/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2011 roku,
pobierz projekt (171kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Trzeciewnicy,
pobierz projekt (179kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Ślesin,
pobierz projekt (189kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umów użytkowania wieczystego nieruchomości,
pobierz projekt (181kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nakło nad Notecią
pobierz projekt (183kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Emilia Cybulska (22 lutego 2013)
Opublikował: Józefa Jankowiak (22 lutego 2013, 11:16:54)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (25 lutego 2013, 09:35:12)
Zmieniono: projekty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1854