Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej.

Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej ( 29 listopada 2012r.)

projekt uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dot.uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2012.
pobierz projekt uchwały (176kB) pdf

projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
pobierz projekt uchwały (175kB) pdf

projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego,
pobierz projekt uchwały (176kB) pdf

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień  w tym podatku,
pobierz projekt uchwały (499kB) pdf

projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów,
pobierz projekt uchwały (175kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
pobierz projekt uchwały (162kB) pdf
Zał. do uchwały:
Pobierz załącznik (510kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych  w Nakle n.Not. oraz granic ich obwodów,
pobierz projekt uchwały (178kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (175kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Nakle n.Not. oraz określenia jego obwodu,
pobierz projekt uchwały (177kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
pobierz projekt uchwały (176kB) pdf

projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Olszewka
pobierz projekt uchwały (175kB) pdf

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ustalenia nazwy miejscowości  Gostusza  na terenie gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (271kB) pdf

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w Paterku,
pobierz projekt uchwały (1771kB) pdf

projekt uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu  do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nakle n.Not.,
pobierz projekt uchwały (214kB) pdf

projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Nakło n.Not. z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi organizacjami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2013r.
pobierz projekt uchwały (271kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Ślesin,
pobierz projekt uchwały (178kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości  gruntowych położonych  w miejscowości Chrząstowo,
pobierz projekt uchwały (179kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (177kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nakło n.Not.,
pobierz projekt uchwały (178kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Nakle n.Not.
pobierz projekt uchwały (172kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 , położonego  w Nakle n.Not. przy ul. Generała Józefa Hallera 19,
pobierz projekt uchwały (174kB) pdf

nadania Statutu Nakielskiego Ośrodkowi Kultury.
pobierz projekt uchwały (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (23 listopada 2012)
Opublikował: Józefa Jankowiak (23 listopada 2012, 12:56:52)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szczygielska (29 listopada 2012, 08:11:08)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2004