Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej (51kB) pdf

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej (27 października 2011 r.)

Uchwała:

 • w spr. zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu
  - Pobierz (538kB) pdf
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2011
  - Pobierz (1994kB) pdf
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło n.Not. na lata 2011-2015
  - Pobierz (502kB) pdf
 • w spr. zobowiązania Burmistrza MiG do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ruchu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton
  - Pobierz (62kB) pdf
 • w spr. ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Nakło n.Not.
  - Pobierz (195kB) pdf
 • w spr. zaopiniowania wniosku w sprawie o uznanie lasów za ochronne
  - Pobierz (134kB) pdf
 • w spr. zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Minikowski"
  - Pobierz (712kB) pdf
 • w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
  - Pobierz (72kB) pdf
 • w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w miejscowości Olszewka 22
  - Pobierz (72kB) pdf
 • w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w miejscowości Potulice przy Alei Parkowej 2
  - Pobierz (52kB) pdf
 • w spr. "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nakło n.Not. na lata 2012-2016"
  - pobierz (6635kB) pdf
 • w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło n.Not terenu położonego w rejonie ul. Bohaterów i ul. Wzgórze Wodociągowe
  - Pobierz (1146kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (20 października 2011)
Opublikował: Józefa Jankowiak (21 października 2011, 07:33:54)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (21 października 2011, 11:21:56)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2576