Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej

Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n.Not. na rok 2012.
pobierz projekt uchwały (81kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (71kB) pdf

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w obrębie Paterek, stanowiącej własność Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (117kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło n.Not w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i północnej obwodnicy miasta.
pobierz projekt uchwały (1361kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmiany do regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n.Not.
pobierz projekt uchwały (120kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
pobierz projekt uchwały (113kB) pdf

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (121kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (25 maja 2012)
Opublikował: Józefa Jankowiak (25 maja 2012, 10:44:34)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (25 maja 2012, 13:03:13)
Zmieniono: zał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2028