Obwieszczenie z dnia 3 października 2014 r. znak: WKŚ.6220.18.2014 o wydaniu przez SKO decyzji stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie WKŚ.6220.7.2012


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zawiadamia strony postępowania oraz społeczeństwo, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ nadzorczy decyzją z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt. SKO-4220/98/2914 stwierdził nieważność decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 czerwca 2013r. znak: GKŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w Rozwarzynie na działce nr geod. 170.

Obwieszczenie z dnia 3.10.2014 w spr. WKŚ.6220.18.2014.pdf (231kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (3 października 2014)
Opublikował: Anna Nowak (7 października 2014, 08:13:34)

Ostatnia zmiana: Anna Nowak (7 października 2014, 08:27:28)
Zmieniono: rozszerzenie tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1374