Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 53) starsze przetargi »zamówienie na:

zadanie pn."Wymiana pokrycia azbestowego dachu, modernizację elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji i przebudowie schodów wewnętrznych w budynku Gorzeń 23 - dokumentacja projektowa

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 1 lipca 2016  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zadanie pn.„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych: 170/4; 47; 31; 101/2”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2016  08:30
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego używanej koparki kołowej

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: P.W. ROLPAP Romuald Pogorzelczyk, ul. Powstańców Wlkp. 48, 89-100 Trzeciewnica 

zamówienie na:

zadanie pn. Modernizacja Sali Konferencyjnej w obiekcie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią I Etap

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zadanie pn."Wymiana zbiornika bezodpływowego na działce Nr 533/5 - Paterek ulica Szubińska

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Przebudowa ulicy Nadskakuły i odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.10.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zadanie pn. „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin” – etap I.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.09.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 24 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zadanie pn."Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki oraz wymianie pokrycia dachu w budynku przy ulicy Wodna 7a w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 23 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zadanie pn. "Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki, wykonaniu opaski budynku, wymianie pokrycia dachu-Nakło nad Notecią, ul. Długa 16

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 21 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zadanie pn. "Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki, malowaniu klatek schodowych-ul. Dąbrowskiego 39 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 20 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Kołłątaja w Nakle nad Notecią” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.08.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zadanie pn. "Rozbiórka obmurówki ceglanej muru oraz jego naprawa wraz z przyporami"

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 13 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zadanie pn."Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Ks. P. Skargi 7b na działce Nr 1881/5 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 10 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zadanie pn.„Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie na działkach o numerach ew.: cz. 562/1; 576; 577; cz.226/1;cz. 234/1, obręb geodezyjny Występ nr 0019”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.03.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 1 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

zadanie pn. Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią - I ETAP od km 0+302,50 do 0+646,60

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.07.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 27 maja 2016  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr ewidencyjnych 1919/1 i 331 położonych w Nakle nad Notecią"

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.06.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 25 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Ks. P. Skargi 7a na działkach Nr 1862/1 i 1881/3 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 24 maja 2016  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wykonanie zadania pn."Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach nr 143/17 i 143/33, obręb Potulice, Gmina Nakło nad Notecią"

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.05.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 24 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zadanie pn.„Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem ulicy 7 lutego w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 623, 287, 344/21, 344/20, 344/33 – I etap”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.04.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 23 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy M. Drzymały 1 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 29 kwietnia 2016  12:00
wynik postępowania: Po zapoznaniu się z protokołem z zebrania komisji ds. wyboru oferty na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ilicy M. Drzymały 1 w Nakle nad Notecią, w trybie zapytania ofertowego oraz złożonymi ofertami, Zarząd KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią do realizacji powyższego zadania wybiera najkorzystniejszą ofertę nr 2, tj. Holbud, Usługi Remontowo Budowlane, Arkadiusz Holec, Karnówko. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 53) starsze przetargi »