Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią".

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 października 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury – dokumentacja techniczna”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 października 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.28.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 października 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż foteli w ramach zadania pn. "Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej"

zamawiający: Nakielski Ośrodek Kultury im. Z.Kornaszewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 184/NOK/20/PW8
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz 2020 r. poz. 1086), w związku z upływem terminu związania ofertą 

zamówienie na:

Dostawa i montaż foteli w ramach zadania pn. "Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej"

zamawiający: Nakielski Ośrodek Kultury im. Z.Kornaszewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 139/NOK/20/PW8
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: środki planowane do przeznaczenia na realizację zamówienie przez zamawiającego są niższe niż te, które zostały zaoferowane przez pozostałych oferentów 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOKu w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 marca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważnione  

zamówienie na:

Wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie KPWiK SP. z o.o. w Nakle Nad Notecią

zamawiający: Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2020
wartość: informacja w załączniku
termin składania ofert: 19 lutego 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania: zgodnie z pkt. XIV ppkt. I SIWZ 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.07.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – sięgacza ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.04.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - butelki PET i HDPE
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - opakowania z papieru i tektury
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)