Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstow Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Zapytanie ofertowe zostało unieważnione 

zamówienie na:

Sprzedaż autobusu szkolnego

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: n/d
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 listopada 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Wpłynęły dwie oferty od tego samego oferenta. 

zamówienie na:

Usługa transportu piasku ze żwirowni w miejscowości Rozwarzyn 40 (powiat Nakło nad Notecią) do miejscowości Przysieczyn 6 (powiat Wągrowiec).

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/2/2018/Nakło
wartość: wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
termin składania ofert: 26 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na fakt, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Usługa transportu piasku ze żwirowni w miejscowości Rozwarzyn 40 (powiat Nakło nad Notecią) do miejscowości Przysieczyn 6 (powiat Wągrowiec)

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2018/Nakło
wartość: wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
termin składania ofert: 14 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.33.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 9 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1. pkt 1 ustawy pzp 

zamówienie na:

Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WI.7013.6.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W prowadzonym postępowaniu złożono oferty o wartości przekraczającej kwotę zabezpieczonych środków w budżecie gminy. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią – budowa skateparku”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią” „Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią” oraz „Przebudowa ul. Lema w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.09.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 marca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. „Przebudowa ul. Zielone Wzgórze w Nakle nad Notecią ” oraz „Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 marca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. „Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią” „Przebudowa ul. Pałacowej w Trzeciewnicy”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)