Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900 własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 19 grudnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta  

zamówienie na:

Utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 0 03 pochodzących od właścicieli

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak Ofert 

zamówienie na:

Utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 0 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 19.2017
wartość: nd
termin składania ofert: 30 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900 własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 28 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnych ofert 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900 własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 7 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 17.2017
wartość: nd
termin składania ofert: 12 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2017
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 27 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

„Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2017
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 18 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

„Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2017
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 14 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienia się postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Wykonanie robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o nr 111 w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad Notecią - etap III"

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: WI.7013.8.2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Przebudowa ulica Długiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej"

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Rozeznanie cenowe
nr sprawy: WI.7011.9.2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 maja 2017  14:30
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zadania 

zamówienie na:

Modernizacja elementów budynku położonego Gorzeń 23, gmina Nakło nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 8 maja 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

zadanie pn. "Modernizacja elementów budynku położonego Gorzeń 23, gmina Nakło nad Notecią"

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 31 marca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz grawitacyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 9.2017
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 27 lutego 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie zapytania na podstawie punktu XI.1 SWIZ 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5.2017
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania. 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 27 stycznia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania - brak ofert 

zamówienie na:

Zakup nowej koparko-ładowarki z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 25 stycznia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie z powodu kosztów przewyższających założony budżet 

zamówienie na:

Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2017 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 17 stycznia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania z przyczyn złożenia uzasadnionego protestu przez Pomiar Serwis Sp. z o.o. W związku z powyższym procedura postępowania ofertowego zostanie powtórzona. 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nie przekraczający 300.000 euro
termin składania ofert: 16 stycznia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie zapytania ofertowego z powodu braku ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)