Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

„Budowę drogi w Olszewce na działkach nr 125 i 3042/1 obręb Olszewka – Gmina Nakło nad Notecią – Etap I ”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271,16.2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 2 listopada 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce Nr 1769/11 oraz miejscami parkingowymi na działkach Nr 1904, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 w Występie, gm. Nakło nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: n.d.
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 października 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Po zakończonej aukcji, w wyniku przeliczenia ponownej punktacji wg kryterium oceny ofert zgodnej z SIWZ – cena oferty najkorzystniejszej przekracza wielkość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sprzedaż koparki kołowej O&K MH4 - własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: 30175,00
termin składania ofert: 20 września 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na podstawie zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym 

zamówienie na:

Sprzedaż koparki kołowej typ MH4 - własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: 30175,00
termin składania ofert: 5 września 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Zarząd KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, unieważnia postępowanie pt. "Sprzedaż koparki kołowej typ MH4 - własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią" na podstawie zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym. 

zamówienie na:

Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1769/11 oraz miejscami parkingowymi na działkach nr 1904, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903 w Występie, gm. Nakło nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: n.d.
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 31 sierpnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

zadanie pn."Modernizacja elementów budynku polegająca na przebudowie schodów wewnętrznych - Nakło nad Notecią, ul. Hallera 17"

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 10 sierpnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

na zadanie pn."Modernizacja elementów budynku polegająca na przebudowie komina ponad dach w budynku - Polichno 2"

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 8 sierpnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

zadanie pn. "Modernizacja elementów budynku polegająca na przebudowie schodów wewnętrznych - Nakło nad Notecią, ul. Hallera 17

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 22 czerwca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

zadanie pn. "Ocieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki - Potulice ul. Bydgoska 4"

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 17 czerwca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

zadanie pn. "Modernizacja elementów budynku polegająca na przebudowie komina ponad dach w budynku - Polichno 2"

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Przemurowanie kominów ponad dachem

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 4 maja 2016  14:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy M. Drzymały 1 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 21 marca 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Zarząd KPWiK sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, unieważnia postępowanie pt. "Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy M. Drzymały 1, w Nakle nad Notecią" w trybie zapytania ofertowego na podstawie zapisu pkt. XII. 1 SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)