Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Okresowa pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony do porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia i aparatów.

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 31 grudnia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wewnętrznych instalacji gazowych

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 3 listopada 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowych

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 9 października 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: oferta przewyższająca kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Zamurowanie drzwi zewnętrznych od strony elewacji tylnej wraz z przebudową wejścia do piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce Nr 2112/1 przy ul. Staszica 12 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 2 października 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Remont klatki schodowej budynek przy ul. Bydgoskiej 40 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 15 czerwca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Remont klatki schodowej budynek ul. Bydgoska 40 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 20 maja 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2015 roku

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: WI.ZID.7221.0111.2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 24 kwietnia 2015  14:00
przyczyna unieważnienia: rezygnacja z podpisania umowy 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)