Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

"Bocianie gniazdo" - plac zabaw dla sołectwa Bielawy.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WI.7013.0016.2012.W.L.
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawę paliw na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.05.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 7 lutego 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)