Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 014 17.0t

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg pisemny ofertowy
nr sprawy: Zarządzenie nr 201/2013
wartość: 110200 zł brutto
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i budowa hali stalowej do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5)

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 12 listopada 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyny organizacyjne. 

zamówienie na:

Owcze Runo – Budowa nowoczesnej świetlicy, centrum tradycji sołectwa Małocin

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 18 września 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania  

zamówienie na:

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą kontenerów

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/2/2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 14 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Strażackiej, Jackowskiego, odcinka Gimnazjalnej, Krzywoustego i odcinka Dworcowej w Nakle nad Notecią - etap II

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Zamówienie poniżej 14 000 euro
nr sprawy: PI.7013.0012.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  13:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie z powodu zmiany zakresu rzeczowego.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)