Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zabezpieczenie antykorozyjne kładki dla pieszych nad linią kolejową Kutno - Piła i nad ulicą Mickiewicza w Nakle nad Notecią.

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
nr sprawy: GKŚ 7221.0021.2011
wartość: określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 pzp.
termin składania ofert: 14 września 2011  10:45
przyczyna unieważnienia: Przetarg roztrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu specjalistycznego wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości i porządku - zamiatarka chodnikowo-drogowa

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: n.d.
wartość: Poniżej progów z art.11 ust 8 PZP
termin składania ofert: 3 sierpnia 2011  07:45
przyczyna unieważnienia: Przetarg roztrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)