Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury – dokumentacja techniczna”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.48.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 stycznia 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią".

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.49.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 stycznia 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: w postępowaniu nie złożono oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)