Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.37.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej: Wykonawca GIAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

zamówienie na:

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2021 roku

zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: MGOPS.271.21.1.2020
wartość: poniżej kwoty 750 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2020  15:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOK w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.38.2020
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej w Cz. 11 - Wykonawca: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Wybór oferty najkorzystniejszej w Cz. 3 - Wykonawca: MAD Recycling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Paterku. Wybór oferty najkorzystniejszej w cz. 5 - Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Śremie 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pocztowe

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.42.2020
wartość: poniżej kwoty 750 000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej: Poczta Polska S.A, z siedzibą w Warszawie 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.40.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Nakło nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2021-2023.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2020
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawców: w cz. 1 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, w cz. 2 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej: Wykonawca - Firma Robót Drogowych Marek Knioła z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz usług wywozu nieczystości stałych z terenu targowisk, szaletów publicznych, remiz strażackich, budynków UMIG Nakło, miejsc pamięci narodowej, usuwanie martwych zwierząt” .

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2020
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Dostawa i montaż foteli w ramach zadania pn. "Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej"

zamawiający: Nakielski Ośrodek Kultury im. Z.Kornaszewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 272/NOK/20/P8
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej MEGAN SEATING Marcin Grzędzicki z siedzibą w Otowice 41, Dąbrowa Chełmińska 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od dnia podpisania umowy do 15.04.2021 r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.33.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wykonawca wybrany w toku postępowania odstąpił od podpisania umowy. Na podst. art. 94 ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej - P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciągów rowerowych w Nakle nad Notecią.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór Wykonawcy: W cz. 1,7,8,11,15,16,17,19,20 - LZ Projekt Lotar Ziomek z siedzibą w Występie; W cz. 2,3,4,5,6,9,12,13,14,18 - Via -Projekt Łukasz Chuć z siedzibą w Olsztynie; W cz. 10 - Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim. 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 30 września 2020  12:00
wynik postępowania: Szczegóły w załączniku pt. "Wynik" 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Przebudowa ulic: Świerkowej i Rybackiej w miejscowości Występ”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 września 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej: P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią  

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 748 w Minikowie, gmina Nakło nad Notecią.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 września 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 21 września 2020  12:00
wynik postępowania: PAULLA Paulina Malikowska z siedzibą w Paterku przy ul. Cichej 5 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - butelki PET i HDPE
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 26 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: szczegóły w załączniku pt. "Wynik" 

zamówienie na:

Uzyskanie przez Zapraszającego od zainteresowanych potencjalnych Wykonawców informacji w zakresie niezbędnym od precyzyjnego zaplanowania i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Przyjęto wnioski do dialogu technicznego 

zamówienie na:

przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy i bylin na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano wykonawców w cz. I, III, IV, V, unieważniono postępowanie w cz. II 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią” w ramach zadania pn.: „Zintegrowane zadania partycypacyjne przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrany Wykonawca VIA - Projekt Łukasz Chuć z siedzibą w Olsztynie 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i odpadów opakowaniowych rolniczych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOKu w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawców w cz. 3, 5 i 6 postępowanie unieważnione w cz. 1, 2 i 4 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »