Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 80) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2020 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: informacja w załączniku
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Zakład Handlowo-Usługowy"REM KĘPNO" Sp. z o.o. ul. Brukowa 4,63-645 Łęka Opatowska 

zamówienie na:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250,262, 299, 691 w miejscowości Ślesin – IV etap”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.62.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż Jacek Marciniak 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią – Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.56.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.61.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+133,13 km, od 0+0,00 do 126,18 km i od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00”, 2. „Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47”, 3. „Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie na odcinkach od 0+0,008 do 0+182,1 km, od 0+007,9 do 0+155,7 km, od 0+000 do 0+538,76 km oraz od 0+006,9 do 0+043,2 km”, 4. „Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.59.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawców - zestawienie w zawiadomieniu o wyborze oferty 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI POCZTOWE

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: usługi społeczne na podst. art. 138 o Pzp
nr sprawy: ZP.271.60.2019
wartość: poniżej kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację niżej wymienionych zadań: „Przebudowa ul. Leśnej w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej” „Budowa drogi do zespołu zabudowy mieszkaniowej – opracowanie dokumentacji technicznej”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.58.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: w cz. 1 i 2 - MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak z siedzibą w Klawkowie 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie na odcinkach od 0+0,008 do 0+182,1 km, od 0+007,9 do 0+155,7 km, od 0+000 do 0+538,76 km oraz od 0+006,9 do 0+043,2 km”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.57.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzstniejszej 

zamówienie na:

Transport i utylizację przygotowanych do odbioru odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 28 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: Firma "O-PAL" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1c, 96-100 Skierniewice 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+133,13 km, od 0+0,00 do 0+126,18 km, od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00 km”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.53.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.55.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz usług wywozu nieczystości stałych z terenu targowisk, szaletów publicznych, remiz strażackich, budynków UMIG Nakło, miejsc pamięci narodowej, usuwanie martwych zwierząt” .

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.45.2019
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę KPWiK sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42"

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.54.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 22 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą nowego mini traktorka wraz z osprzętem

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 8/2019
wartość: informacja w załączniku
termin składania ofert: 18 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik zapytania: wybór najkorzystniejszej oferty - ROL INVEST Małgorzata Turostowska 

zamówienie na:

przetarg nieograniczony na Modernizację chodnika polegającą na wykonaniu ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.52.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 13 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.51.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.44.2019
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250,262, 299, 691 w miejscowości Ślesin – IV etap”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.50.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ust. Pzp 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - opakowania z metali
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 6 listopada 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - opakowania z tektury i papieru
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 28 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 80) starsze przetargi »