Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 58) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup wodomierzy do zimniej wody z cecha legalizacyjną roku 2019 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 13.2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 18 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: Agencja Handlowo-Serwisowa "MEGAZEC" Sp. J. G. Karnowski, D. Siódmiak, ul. Mohna 59/61 Toruń 

zamówienie na:

Sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN S.A. (II przetarg ofertowy)

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: n/d
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

Transport i utylizacja przygotowanych do odbioru odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: firma "O-PAL" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1c, 96-100 Skierniewice 

zamówienie na:

„ Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” .

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.36.2018
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 6 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Oczyszczanie ulic,usuwanie śniegu i lodu na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od dnia podpisania umowy do 15.04.2019 r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.38.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 31 października 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od dnia podpisania umowy do 15.04.2019 r.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.37.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 października 2018  10:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 12 października 2018  14:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty. 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 12 października 2018  14:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty. 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki drogowej

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: ZP/PN/3/2018/Nakło
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 12 października 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 4 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 21 września 2018  14:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty. 

zamówienie na:

Budowa połączenia terenu inwestycyjnego przy ul. Dworcowej z obejściem miasta Nakła nad Notecią umożliwiającego wprowadzenie ruchu ciężkiego

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 września 2018  10:00
wynik postępowania: unieważnienie postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090328C: od km 0+000 do km 0+820 i od km 0+820 do km 1+400 oraz od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki".

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 3 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.28.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci / uczniów do szkół podstawowych i Zespołów Szkolno - Przedszkolnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2018/2019

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZRP/1/2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  09:45
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.32.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  13:00
wynik postępowania: zawarcie umowy 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstow Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 11 lipca 2018  14:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: MAD RECYCLING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Paterku przy ul. Przemysłowej 1, 89-100 Nakło nad Notecią - Opakowania z papieru i tektury, o kodzie 15 01 01 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 58) starsze przetargi »