Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i maszyn KPWiK w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n/a
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2015  15:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: "Petronak" Stanisław i Mirosława Kaczmarek Sp. J. ul. Półwiejska 2 z Nakła 

zamówienie na:

dostawę 152 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024:2011

zamawiający: Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, ul. Bol. Krzywoustego &A; 89-100 Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOOR.IK-340-1/2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2015  11:30
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę mięsa i wędlin dla stołówki Gimnazjum Nr 4 na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gimnazjum Nr 4; Os.Łokietka 15;89-100 Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 388/2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Nakło nad Notecią w 2016 r

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.3015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej, polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącej kotłowni olejowej, ze zmianą kotła na kocioł gazowy oraz przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 11 grudnia 2015  08:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od dnia podpisania umowy do 15.04.2016 r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 9 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią

zamawiający: KPWiK Nakło
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d
wartość: n.d
termin składania ofert: 28 października 2015  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wynajem przenośnej hali namiotowej w sezonie jesienno-zimowym 2015/2016

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 19 października 2015  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Badanie bilansu za 2015 rok

zamawiający: Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 6 października 2015  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej nr 090338C: droga 241 - Paterek wysypisko śmieci położonej na dz. o nr 19, 49/2, 1530 obręb Paterek, od km 0+222.50 do km 0+729.09 oraz od km 0+765.47 do km 0+793.20

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 6 października 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie prac zduńskich

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 1 października 2015  13:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

modernizację pokrycia dachowego nad obiektem Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 15 września 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.08.2015
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 1 września 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty w części 2 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2015/2016

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nieprzekraczający kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wykonanie zamówienia dodatkowego w zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.09.2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: zawarcie umowy 

zamówienie na:

Dostawa nowego samochodu ciężarowego- śmieciarki.

zamawiający: KPWiK Nakło
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 31 lipca 2015  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach własności Gminy Nakło nad Notecią, administrowanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 31 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowę połączenia ulicy Bydgoskiej z ulicą Dworcową w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.07.2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 16 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej na działce o nr ew. 634/1 obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.06.2015
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 24 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »