Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »zamówienie na:

Wywóz nieczystości płynnych

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 22 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę mięsa i wędlin dla stołówki Gimnazjum Nr 4 na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gimnazjum nr 4
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 397/2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Nakło nad Notecią w 2015 r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

utrzymanie czystości i porządku higieniczno-sanitarnego Krytej Pływalni "NAQUARIUS" w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Oczyszczanie ulic, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i wywóz nieczystości stałych z obszaru Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w roku budżetowym 2015

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2014
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty w części 2 i unieważnienie postępowania w części 1 

zamówienie na:

Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2014
wartość: powyżej kwoty okreslonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 3 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystnieszej 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i budowa hali stalowej do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5)

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 28 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 24 października 2014  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach KPWIK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 8 października 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Badanie bilansu za 2014 rok

zamawiający: Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 6 października 2014  15:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

Wykonanie częściowego utwardzenia terenu wokół obiektu Krytej Pływalni "NAQUARIUS" w Nakle nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 6 października 2014  13:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 3 października 2014  13:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Wybór najkorzystniejszej oferty
nr sprawy: ZP.271.16.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 2 października 2014  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu konkursowy pt. „Aktywność naszą szansą”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 182591-2014
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.
termin składania ofert: 5 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Docieplenie ścian zewnętrznych elewacji styropianem grub. 12 cm metodą lekko-mokrą w systemie Turbo nieruchomości położonej w miejscowości Olszewka Nr 22, gm. Nakło nad Notecią

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 25 sierpnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wykonanie zamówienia dodatkowego w zadaniu pn. "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola)"

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.15.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 25 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: podpisanie umowy 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wieszki

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie systemu ewidencji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (minipszoki) na terenie gminy Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Nakło nad Notecią w roku szkolny 2014/2015

zamawiający: Zakład Robót Publicznych, ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 267474-2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2014  07:45
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w m. Występ I

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 31 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »