Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 59) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w 2014 r

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 31 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę paliw na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 30 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Remont chodników w Nakle nad Notecią przy: ul. Przecznica, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna, ul. Strażacka

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 27 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze miasta i gminy Nakło nad Notecią w roku budżetowym 2014

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 24 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią ,w roku budżetowym 2014

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.33.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 24 grudnia 2013  08:30
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem 800 m2 kostki brukowej

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Ogłoszenie o naborze ofert
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  15:00
wynik postępowania: odstąpienie od wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa wraz z transportem 1000 m2 folii budowlanej 0,20 mm

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Ogłoszenie o naborze ofert
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Oczyszczanie ulic – wywóz nieczystości z koszy ulicznych na obszarze miasta i gminy w Nakle nad Notecią w roku budżetowym 2014.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

dostawę 13 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024 dla remiz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: ZP.271.31.2013
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 grudnia 2013  13:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Zakup wraz z transportem 800 m2 płyty OSB

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Ogłoszenie o naborze ofert
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 19 grudnia 2013  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.25.2013
wartość: powyżej kwot określonych w art.11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę artykułów mięsnych i wędlin dla stołówki Gimnazjum Nr 4 na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią.

zamawiający: Gimnazjum Nr 4
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GIM 4- 385.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawa paliwa dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią na rok 2014

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 499894-2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.8 pzp.
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  07:30
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

"Przebudowa drogi gminnej w Minikowie, ulicy Lelewela w Nakle nad Notecią oraz budowa drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do Osiedla Sobieskiego w Paterku – etap I”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 3 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

dostawę kruszywa drogowego frakcji 0 – 31,5 mm w ilości 700 Mg na terenie gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 2 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Melchiora Wańkowicza w Nakle nad Notecią wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 28 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej ofery 

zamówienie na:

Dostawę elementów placu zabaw WIBIT

zamawiający: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Ogłoszenie o naborze ofert
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 14 listopada 2013  15:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Badanie bilansu za 2013 rok

zamawiający: Rada Nadzorcza KPWIK Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Ogłoszenie o naborze ofert
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 31 października 2013  15:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejsza ofertę  

zamówienie na:

Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach KPWIK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 18 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Budowę ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 11 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 59) starsze przetargi »