Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, nabiału, ryb, owoców i warzyw dla stołówki Gimnazjum nr na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gimnazjum nr 4 w Nakle
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 429406
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 28 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa 21 000 litrów oleju napędowego spełniającego warunki PN-EN 228 oraz 8500 litrów etyliny Pb95 spełniającej warunki PN-EN 590 dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 338129-2011
wartość: poniżej art 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą (szczegóły w pliku) 

zamówienie na:

Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach budynków oświatowych na terenie Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKŚ.624.4.2011
wartość: powyżej progów określonych w art. 11 ust. 1 PZP
termin składania ofert: 23 grudnia 2011  09:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu, na obszarze miastai gminy Nakło nad Notecią w roku budżetowym 2012

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKŚ.7221.0182.2011
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust.8 ustawy p.z.p.
termin składania ofert: 21 grudnia 2011  09:45
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą  

zamówienie na:

usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 424148-2011
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 21 grudnia 2011  09:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa 185 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024 dla placówek oświatowych z terenu gminy w Nakle nad Notecią

zamawiający: Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 322615-2011
wartość: poniżej art 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są dostawy partiami do siedziby Zamawiającego transportem wykonawcy artykułów spożywczych wymienionych w formularzach oferty stanowiących załączniki: - załącznik nr 1 – I zadanie - mięso i wędliny - załącznik nr 2 – II zadanie - drobne artykuły spożywcze - załącznik nr 3 - III zadanie - pieczywo - załącznik nr 4 - IV zadanie - warzywa - załącznik nr 5 - V zadanie - ryby - załącznik nr 6 - VI zadanie - ziemniaki

zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 2
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 416644 - 2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 16 grudnia 2011  08:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

udzielenie Gminie Nakło nad Notecią kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4 194 802 zł

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN.273.1.2011
wartość: powyżej progów określonych w art. 11 ust. 1 pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

świadczenie usług sprzątania w 2012 roku w pomieszczeniach 3 budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, przy: ul. Ks. P. Skargi 7; ul. Ks. P. Skargi 6; ul. H. Dąbrowskiego 50

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 409674
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 13 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą (szczegóły w pliku do pobrania) 

zamówienie na:

"Oczyszczanie ulic, usuwanie odpadów stałych i płynnych na obszarze miasta i gminy Nakło nad Notecia w roku budżetowym 2012"

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKŚ 7062.41.2011
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust.8 ustawy p.z.p.
termin składania ofert: 13 grudnia 2011  09:45
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

Dostawę opału dla Nakielskiego Ośrodka Kultury, Wiejskiego Domu Kultury w Paterku, Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie oraz Świetlic Wiejskich.

zamawiający: Dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 400266-2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2011  13:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

wykonanie bieżni do biegów na 100 m i bieżni na rozbieg do skoczni w dal

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PI.7013.0023.2011.WL
wartość: Poniżej progów z art.11 ust 8 PZP
termin składania ofert: 9 grudnia 2011  09:45
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

Dostawa 30 zestawów komputerowych do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, przy ul. Ks. P. Skargi 7

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 365148-2011
wartość: poniżej art 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty  

zamówienie na:

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią i jednostek organizacyjnych Gminy oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2011
wartość: Powyżej progów określonych w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 października 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty  

zamówienie na:

Zabezpieczenie antykorozyjne kładki dla pieszych nad linią kolejową Kutno – Piła i nad ulicą Mickiewicza w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKS.7221.0021.2011
wartość: Poniżej progów z art.11 ust 8 PZP
termin składania ofert: 7 października 2011  10:45
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu audio video w ramach projektu pt. „Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PŚZ.271.12.2011
wartość: poniżej art 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2011  14:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem oraz POKL Działanie 7.1 Poddz. 7.1.1, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 297450-2011
wartość: Poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 września 2011  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie przetargu na zadania II-VIII i X. Unieważnienie postępowania na zadanie I i IX 

zamówienie na:

Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Szkół Podstawowych” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PŚZ.271.11.2011
wartość: poniżej art 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 września 2011  14:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

dostawę sprzętu audio video w ramach projektu Labirynty Wiedzy.

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PŚZ.POKL.2.10
wartość: Poniżej 14 tys. euro
termin składania ofert: 2 września 2011  13:15
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PI 7013.0008.2011.DM
wartość: Poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 września 2011  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »