Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)wybrany kandydat: Mateusz Kędzierski, ... 
uzasadnienie wyboru: Pan Mateusz Kędzierski spełnił wszystkie wymagania formalne związane z w/w stanowiskiem oraz wykazał się wiedzą i umiejętnościami na danym stanowisku pracy.

stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
termin składania dokumentów: 21 grudnia 2020  15:30

wybrany kandydat: Anna Juszczak,  
uzasadnienie wyboru: Pani Anna Juszczak spełniła wszystkie wymagania formalne związane z w/w stanowiskiem oraz wykazała się wiedzą i umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku pracy.

stanowisko:

Inspektor ds. podatku od towarów i usług VAT

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
termin składania dokumentów: 4 grudnia 2020  14:30

wybrany kandydat: Gracjana Malagowska, Kcynia 
uzasadnienie wyboru: Pani Gracjana Malagowska spełniła wszystkie wymagania formalne związane z w/w stanowiskiem oraz wykazała się wiedzą i umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku pracy.

stanowisko:

Inspektor ds. zamówień publicznych w Zespole ds. Zamówień Publicznych

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
termin składania dokumentów: 30 listopada 2020  15:30

wybrany kandydat: Justyna Należyta, Występ 
uzasadnienie wyboru: Pani Justyna Należyta spełniła wszystkie wymagania formalne związane ze stanowiskiem, przeszła pozytywnie procedurę naboru, wykazała się dużą wiedzą i umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku.

stanowisko:

Inspektor ds. podziału i rozgraniczenia nieruchomości, ustalania opłat adiacenckich

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2020  14:30

wybrany kandydat: Justyna Szlachetka, Nakło nad Notecią 
uzasadnienie wyboru: Pani Justyna Szlachetka wykazała się wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska.

stanowisko:

Inspektor ds. emisji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
termin składania dokumentów: 28 lutego 2020  14:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)