Strona główna

Strona główna


WERSJA ARCHIWALNA OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Adres: ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Telefon: 052 3867 900 Faks: 052 3867 902

email: urzad@gmina-naklo.pl
strona WWW: www.naklo.pl
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  epuap.gov.pl  
Sprawa: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Adres skrytki: /3j46t3ifpe/SkrytkaESP
BIP
: bip.gmina-naklo.pl
System Informacji Przestrzennej - Geoportal: mapy.mojregion.infoNumer konta: BS Nakło n. Notecią - 39 8179 0009 0000 3014 2000 06 80

NIP Urzędu:
558-10-00-902
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Burmistrz: Sławomir Napierała
Z-ca Burmistrza: Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza: Krzysztof Błoński
Sekretarz: Krzysztof Kopiszka
Skarbnik: Tomasz Angielczyk


Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-16:30
Piątek: 7:30 - 14:30

Godziny pracy kasy:
poniedziałek - czwartek od 8:00 do 13:45
piątek od 8:00 do 13:30


Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godz. od 10:00 do 13:00. W pozostałe dni pracy Urzędu skargi i wnioski mieszkańcy mogą składać w Biurze Obsługi Mieszkańców.


Szanowni Państwo !


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (48kB) pdf


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (188kB) pdf  Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r (217kB) pdf


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Jacek Zawodniak (7 maja 2020)
Opublikował: Jacek Zawodniak (12 lipca 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Jacek Zawodniak (4 stycznia 2021, 13:25:46)
Zmieniono: Aktualizacja stanu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2327278