2020

2020

Zamówienia na olej opałowy

"Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024:2011 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dzieci Potulic w Potulicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie". [...]

metryczka