zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.44.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej: Wykonawca - AKROID Andrzej Kurda z siedzibą w Toruniu