Projekty uchwał na XXVI sesje Rady Miejskiej

Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej  28 grudzień 2012r.
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2012
pobierz projekt uchwały (177kB) pdf
projekt uchwały Rady Miejskiej  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na 2012r,
pobierz projekt uchwały (185kB) pdf
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrząstowo,
pobierz projekt uchwały (162kB) pdf
Załącznik do Uchwały: Pobierz załącznik (2652kB) pdf
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małocin
pobierz projekt uchwały (169kB) pdf
Załącznik do Uchwały: {b}
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury,
pobierz projekt uchwały (267kB) pdf
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
pobierz projekt uchwały (401kB) pdf
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
pobierz projekt uchwały (205kB) pdf
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf
projekt uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych ( Nakło n.Not. ul. Długa)
pobierz projekt uchwały (244kB) pdf
projekt uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Nakielskiej
Administracji Domów Mieszkalnych (Potulice ul.Polna)
pobierz projekt uchwały (243kB) pdf
projekt uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych (Występ ul. Dębowa)
pobierz projekt uchwały (250kB) pdf
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia udziałów Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy.
pobierz projekt uchwały (184kB) pdf
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy,
pobierz projekt uchwały (741kB) pdf
projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobierz projekt uchwały (206kB) pdf
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobierz projekt uchwały (165kB) pdf
projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , obowiązującej na terenie Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (335kB) pdf
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobierz projekt uchwały (170kB) pdf
projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
pobierz projekt uchwały (165kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (20 grudnia 2012)
Opublikował: Józefa Jankowiak (20 grudnia 2012, 12:51:20)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (20 grudnia 2012, 14:59:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2223